plakat


Wójt Gminy Haczów zaprasza do udziału w konkursie


CZTERY PORY ROKU W GMINIE HACZÓW

Edycja II „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

Konkurs rozpoczynamy jesienią, a potrwa aż do lata
Wystarczy samodzielnie wykonać 4 prace fotograficzne, przedstawiające
charakterystyczne dla naszej gminy miejsca i architekturę w czterech porach roku

Prace należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Haczów z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku w Gminie Haczów” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu).


Przewidziano atrakcyjne nagrody!


Regulamin konkursu: regulamin.docx
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Haczów: 13 439 10 02