Piątek – 9. listopada 2018 r. zapisze się trwale w pamięci całej społeczności szkolnej i wszystkich mieszkańców Trześniowa. Na tak wyjątkowy jubileusz czeka się w końcu sto lat. I to właśnie nam dane było przeżyć i uczcić to historyczne wydarzenie, jakim jest setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Dzienny plan uroczystości zakładał:

 • uczestnictwo wszystkich uczniów i Rady Pedagogicznej w okolicznościowym apelu, podczas którego została odsłonięta wystawa „Ojcowie Niepodległości”, przygotowana dzięki udostępnionym przez szczeciński oddział IPN-u materiałom historycznym, opracowanym przez dr Z. Fenrych i M. Lipkę wg projektu K. Drumińskiego i J. Walkowicza w ramach ogólnopolskiej akcji #MOJA NIEPODLEGŁA;
 • przypomnienie treści „Katechizmu polskiego dziecka” W. Bełzy przez uczniów kl. I pod kierunkiem wychowawcy – p. J. Duszy;
 • uroczyste odśpiewanie czterech strof „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie nauczyciela muzyki - B. Malinowskiego przez całą społeczność szkolną o godz. 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”;
 • uroczysty przemarsz pod Pomnik Poległych w I Wojnie Światowej i wojnie bolszewickiej;
 • modlitwę za poległych, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem;
 • przejście w asyście strażaków z OSP Trześniów na plac przy Domu Ludowym, wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu narodowego;
 • przyznanie odznaczeń:
  • Srebrnego Krzyża za zasługi dla ZŻWP Panu Tadeuszowi Wójcikowi oraz Brązowego Krzyża za zasługi dla ZŻWP Panu Stanisławowi Buczkowi. Odznaczenia te wręczane były przez Panów: płk. Marka Borkowskiego oraz ppłk. Andrzeja Iskrowicza;
  • Medali okolicznościowych Ligi Obrony Kraju z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez prezesa LOK-u w Brzozowie – Pana Ryszarda Proroka: ppłk. Andrzejowi Iskrowiczowi, płk. Markowi Borkowskiemu, płk. dr. Tomaszowi Kędrze, Tadeuszowi Wójcikowi, Stanisławowi Buczkowi, Edwardowi Mrozowi, ks. Witoldowi Szmydowi, Joannie Kaczor, Stanisławowi Prugarowi oraz Stanisławowi Dydakowi.
 • uroczystą akademię „Koncert życzeń dla Niepodległej” przygotowaną przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli humanistów (M. Knurek, M. Kruczek, D. Ladzińskiej i B. Malinowskiego).

Środowiskowa wieczornica zgromadziła znamienitą część uczniów, nauczycieli, mieszkańców Trześniowa, Bukowa i okolic. Widzowie w skupieniu i z dużym zainteresowaniem śledzili kolejne odsłony montażu słowno-muzycznego, na który składały się: poważna część historyczno – literacko – muzyczna oraz radosny koncert życzeń przygotowany przez wszystkie klasy naszej szkoły pod kierunkiem wychowawców. Przedstawiciele każdej klasy składali upersonifikowanej, stuletniej Jubilatce – Polsce oryginalne, autorskie życzenia oraz obdarzali ją wyjątkowym prezentem wykonanym również przez nich samych. W finale koncertu życzeń nie mogło zabraknąć niespodzianki – urodzinowego, biało-czerwonego tortu i okolicznościowej pieśni „Sto lat”.

Cieszyliśmy się wspólnie z pięknego jubileuszu – okrągłych stu lat Niepodległej Polski. Pamiętamy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Jest wielkim darem, ale i obowiązkiem i to od nas zależeć będzie, czy za kolejne sto lat następne pokolenia obchodzić będą podobne rocznice.

Małgorzata Knurek