Drukuj

W niedzielę, 11 listopada 2018 roku przypadła 100. Rocznica Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Zorganizowane w Gminie Haczów uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godzinie 14.00, Mszą Świętą koncelebrowaną, odprawioną w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie.

Przewodniczył jej proboszcz Parafii w Haczowie ks. dziekan Adam Zaremba, a homilię wygłosił ks. prałat Kazimierz Kaczor. Mszę uświetnił chór „KAMERTON” działający przy Szkole Podstawowej w Haczowie pod kierunkiem Marty Soboty. Po zakończeniu uroczystości w kościele, pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą „Hejnał” z kapelmistrzem Szymonem Kielarem udał się pod pomniki upamiętniające ofiary poległe w walkach o niepodległość ojczyzny. Delegacje: Powiatu Brzozowskiego ze Starostą Zygmuntem Błażem i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Kuczmą, Rady Gminy Haczów z Przewodniczącym Piotrem Taszem, Gminy Haczów z Wójtem Stanisławem Jakielem, Rady Sołeckiej, Zarządu Gminnego PSL, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Haczowa złożyły swoje wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikami: księdza Marcina Tomaki, zamordowanych Haczowiaków w Miednoje, a także pod pomnikiem ofiar I i II Wojny Światowej. Przy Urzędzie Gminy Haczów nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tablicę tę, ufundowali mieszkańcy Gminy Haczów a odsłonięcia dokonali Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz i Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Następnie pochód z pocztami sztandarowymi, wszystkimi delegacjami i mieszkańcami Gminy Haczów udał się do Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, gdzie odbyła się część artystyczna Święta Niepodległości.

Uroczysta Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie Orkiestry Dętej. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. – Dzięki ofierze złożonej przez naszych przodków mamy własne terytorium, godło, flagę, i hymn, własny język, szkoły i instytucje, w których możemy mówić w ojczystym, polskim języku – powiedział między innymi wójt S. Jakiel.

Mieszkańcy Gminy Haczów, licznie zgromadzeni w Sali Widowiskowej GOKiW odsłuchali wiązanki pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej. W przerwie, między jedną i drugą częścią wiązanki wyświetlony został krótkometrażowy film w reżyserii Tomasza Bagińskiego, pt. „Animowana Historia Polski”. Po projekcji filmu na scenie pojawił się Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „POŁONINY”.

Zespół "POŁONINY" to reprezentacyjny zespół artystyczny Politechniki Rzeszowskiej i miasta Rzeszowa. Powstał w listopadzie 1969 roku. W skład zespołu liczącego obecnie ponad 100 osób , wchodzą cztery grupy taneczne, grupa wokalna oraz kapela, a jego człon stanowią studenci Politechniki Rzeszowskiej. W swoim repertuarze zespół reprezentuje głównie folklor rzeszowski, polskie tańce narodowe oraz tańce i przyśpiewki regionów południowej i wschodniej Polski. Zespół dał koncert pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie 10-osobowej kapeli. Zespół w przepięknych Narodowych strojach zatańczył Poloneza, Krakowiaka, Oberka z Kujawiakiem oraz Mazura. Za swój występ zespół otrzymał olbrzymie brawa i owację na stojąco od zgromadzonych na Sali mieszkańców Gminy Haczów. Do występu zespół przygotowany został przez kierownika muzycznego Jacka Laskę, a opiekę nad grupą sprawuje kierownik zespołu Marcin Zych. Choreografem i kierownikiem artystycznym Zespołu „POŁONINY” jest Rafał Dyrda. Po koncercie zespołu „POŁONINY”, marsza kończącego uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odegrała Orkiestra Dęta „Hejnał”.

Uroczystości towarzyszyła wystawa starych fotografii, związanych z historią Haczowa i jego mieszkańców. Wystawa zorganizowana została w Sali Tradycji. Wśród prezentowanych prac znajdują się zdjęcia ze zbiorów haczowskiego fotografa – Stanisława Szubera, można znaleźć tam również przyrządy, które służyły mu do wykonywania i wywoływania zdjęć. Kolejna część wystawy to zbiór fotografii Witolda Błaża, prowadzącego blog historycznyhaczow.pl. HISTORYCZNY HACZÓW jest prywatną inicjatywą, która powstała z zamiarem pielęgnowania pamięci o dawnym Haczowie, jego historii i ludziach, którzy w nim żyli tworząc jego społeczność. Szczególną misją strony jest przywrócenie pamięci o niezwykłym bohaterstwie haczowian walczących w obronie Kresów Wschodnich w wojnach polsko- ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej w latach 1918-1921, a w szczególności o elitarnej Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka w której walczyło wielu z nich, jak również o 3 Batalionie Strzelców Sanockich, 18 i 37 Pułku Piechoty 4 Dywizji Piechoty. Na wystawie znajdują się również fotografie ze zbiorów Anny Szmyd i Danuty Zając. Wydzielona została specjalna część wystawy, poświęcona ks. Mieczysławowi Bossowskiemu, urodzonemu w Jabłonicy Polskiej kapelanowi wojsk gen. Andersa.

 

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Zdjęcia Archiwum GOKiW
Fot. Andrzej Józefczyk