2 grudnia 2018r. w Sali Domu Ludowego w Jasionowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Ta środowiskowa impreza miała na celu uczczenie wspaniałej rocznicy oraz upamiętnienie tych Synów Jasionowa, którzy zginęli lub walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Zostali Oni przywołani z imienia i nazwiska, by w ten sposób oddać im cześć i honor oraz przywrócić ich pamięć. Uroczystość składała się z części artystycznej przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionowie oraz wspaniałego koncertu zespołu Soul z Sanoka prowadzonego przez Panią Monikę Brewczak.

 

Uroczystość pełna wzruszeń wycisnęła niejedną łzę...., uświadomiła mieszkańcom wkład ich przodków w walkę o odzyskanie wolności naszej Ojczyzny. Razem z licznie zgromadzoną lokalną społecznością w wymienionych wspomnieniach udział wzięli mili goście: Pan Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów oraz Pani Grażyna Wdowiarz - Dyrektor SAPO Gminy Haczów.