Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie w miejscowościach Haczów i Trześniów

Haczów Trześniów projekt_ue

Gmina Haczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie w miejscowościach Haczów i Trześniów”.

Celem projektu jest: poprawa stanu i dostępności infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Haczów poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń i instalacji w obiekcie w Trześniowie oraz wykonanie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych w obiekcie w Haczowie. Celem ogólnym projektu jest poprawa szans rozwojowych dzieci z obszaru gminy Haczów oraz zniwelowanie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowane dysproporcjami w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej. Głównymi produktami projektu będą: poprawiony stan dydaktycznej infrastruktury przedszkolnej w dwóch obiektach wychowania przedszkolnego w budynku przedszkola samorządowego w Haczowie; wykonanie ubikacji dla osób niepełnosprawnych, wykonanie platformy przyściennej dla wózków inwalidzkich, W budynku przedszkola samorządowego w Haczowie filia w Trześniowie prace obejmą wykonanie przebudowy pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych, wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. oraz wymianę parkietów, terakoty , odnowienie ścian w salach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu: 440.611,04 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 373.677,63 zł.
logotypy