Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów.

projekt_ue

Gmina Haczów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów.”

Celem projektu jest: zapewnienie wysokiej jakość i efektywności kształcenia prowadzonego w placówkach oświatowych na terenie gminy Haczów , wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z obszaru gminy Haczów oraz ograniczone ryzyko wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Haczów. Cele projektu obejmują takie elementy jak: poprawę jakości kształcenia w zakresie kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, poprawę warunków dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych gminy, zwiększenie wykorzystania ICT w procesie kształcenia. Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów . w ramach projektu planuje się wyposażenie 7 pracowni w nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem narzędziowym oraz monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne , serwer, akcesoria komputerowe.

Całkowita wartość projektu: 670.394,42 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 566.027,25 zł.