PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

projekt_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: PSeAP -Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Całkowita wartość projektu: 98 669 023,89 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 81 850 846,26 PLN
Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego