Na włościach Pani Zofii - spotkanie kół gospodyń wiejskich

kultura imprezy Haczów

W gminnym ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, 20 maja 2017 roku odbyło się spotkanie pod nazwą „Na Włościach Pani Zofii”.

Wybór tej postaci nie jest przypadkowy. Zofia Urbańska była żoną Franciszka Ksawerego Urbańskiego, właściciela Haczowa. Wniosła znaczący wkład w rozwój Haczowa, wspierając edukację dzieci i młodzieży haczowskiej. Wraz z córką Lucyną uczyły dzieci czytania i pisania, ale także śpiewu i historii Polski. Zaraziła też haczowskie dziewczęta swoim zamiłowaniem do szycia i haftu.

Na dworze Pani Zofii nie mogło się obyć oczywiście też bez bali i uczt…

Nawiązując do tej tradycji, pragnąc uczcić i upamiętnić tę wybitną postać, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie przy wsparciu Wójta Gminy Haczów oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie już po raz drugi zorganizowały biesiadę kół gospodyń wiejskich.

Na scenie wystąpiły zespoły z okolicznych miejscowości:

Zespół Śpiewaczy Seniorzy ze Świerzowej
Zespół Cmolasianie z Cmolasu
Zespół obrzędowy i kapela "Graboszczanie"
oraz oczywiście Zespół Śpiewaczy Haczowianie z Haczowa.