Klub Seniora „Aktywny Senior”

kultura Haczów edukacja

Klub Seniora „ Aktywny Senior” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie od marca 2016r. Powstał z inicjatywy Pani Marii Rygiel Dyrektora GOKiW, a jego opiekunem jest Renata Czerwińska. Seniorzy spotykają się co tydzień najczęściej w czwartki, przy herbatce, kawce i ciastku. W różnorodnych i ciekawych zajęciach uczestniczą wszyscy mający 55 lat i więcej, którzy chcą aktywnie i w sposób urozmaicony spędzać wolny czas.

Spotkania członków „Klubu Seniora” odbywają się w serdecznej , wesołej atmosferze; czas spędzony we wspólnym gronie jest oderwaniem się od codziennych obowiązków, Seniorzy uczestniczą w ciekawych zajęciach, mogą rozwijać swoje zainteresowania, wspólnie gotują i przygotowują poczęstunek, oglądają ciekawe filmy podczas „Wieczornych Seansów Filmowych” organizowanych przez GOKiW, uczestniczą w spacerach nordic walking, zajęciach ruchowych na Siłowni promując zdrowy styl życia. W klubie organizowane są warsztaty artystyczne i kulinarne oraz inne różnorodne zajęcia, których tematy proponują sami seniorzy.

W ramach działalności klubu odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje z różnymi ciekawymi osobami, spotkania z okazji różnorodnych świąt– min. Dnia Kobiet , Noworocznego Spotkania Opłatkowego, Wigilii i wielu innych. Członkowie klubu biorą udział w życiu kulturalnym GOKiW, zapraszani są na imprezy plenerowe, akademie.

Organizowane są wycieczki, seniorzy zwiedzili min. Karpacką Troję, Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach , Muzeum Historyczne, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Skansen w Sanoku i wiele innych ciekawych miejsc.

fot. archiwum GOKiW w Haczowie