Teatr Maska - "Gra"

kultura Haczów

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się spektakl Teatru Maska z Rzeszowa pt. „Gra”.

Teatr Maska, tradycyjnie już, gościł na scenie GOKiW w Haczowie ze spektaklem z okazji Dnia Dziecka. Tym razem aktorzy teatru przygotowali sztukę edukacyjną, związaną z zasadami ruchu drogowego i z bezpieczeństwem poruszania się po drodze.

W widowisku wzięło udział ponad 200 dzieci. Byli to uczniowie klas II- III kl. SP z terenu Gminy Haczów z. Spektakl został sfinansowany ze środków Gminy Haczów i Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Maria Rygiel