Smerfy - Widowisko dla dzieci w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej „JoSe”

imprezy Haczów kultura

15 czerwca 2017 roku Amatorska Grupa Teatralna „JoSe” z Haczowa zaprezentowała na scenie Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku przedstawienie pt. „Smerfy”. Inicjatorami grupy i pomysłodawcami spektaklu byli Jolanta Błaż i Sebastian Jakubczyk.

W bajkowe postaci wcielili się dorośli mieszkańcy Haczowa, którzy przenieśli widzów w świat pełen niezwykłych przygód. Wspaniała gra aktorów, piosenki, efekty dźwiękowe oraz scenografia spowodowały, że dzieci i dorośli bawili się rewelacyjnie, a przedstawione sytuacje wywoływały uśmiech i gromkie brawa. Publiczność dopisała, sala wypełniona była po brzegi i w związku z tym, że nie wszyscy zmieścili się na widowni, tego samego dnia, odbyły się dwa występy.

Zrealizowanie przedsięwzięcia możliwe było dzięki współpracy wielu środowisk. Członkowie grupy „JoSe” włożyli ogrom pracy i serca w przygotowanie spektaklu. Scenografia, stroje smerfów, nagłośnienie oraz obsługa akustyczna przygotowane i sfinansowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, który chętnie wspiera lokalne inicjatywy. Niektóre elementy strojów zostały wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sicinie.

Dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia, wszystkim aktorom biorącym udział oraz osobom zaangażowanym w powstanie tego widowiska. Spektakl Amatorskiej Grupy Teatralnej „JoSe” wzbogacił ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Olbrzymie zainteresowanie ze strony mieszkańców naszej gminy było najlepszą formą uznania i podziękowania.

Maria Rygiel
Dyr. GOKiW w Haczowie

Zdjęcia: Archiwum GOKiW