W dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Haczów za rok szkolny 2016/2017.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  b) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2017 rok.
 5. Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Haczów
  o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący
  Rady Gminy Haczów
  Piotr Tasz