W październiku 2017r. ruszyła XVI edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", którego organizatorem od 16 lat jest Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega w dwóch częściach: wojewódzkiej (etap 1 – szkolny, 2 - gminny, 3 - parkowy, 4 - wojewódzki ) i ogólnopolskiej ( etap 5 - ogólnopolski).

Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 4 uczniów gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej oraz ze Wzdowa.

W dniu 15.12.2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Haczowie odbył się drugi, gminny etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
Konkurs zwyciężyła Szkoła Podstawowa we Wzdowie, uczniowie zdobyli ogółem 51 pkt. i tym samym zakwalifikowali się do trzeciego etapu parkowego.