W niedzielę, 17 grudnia 2017r, w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się Wigilijne Spotkanie Seniorów w Haczowie. Spotkanie odbywa się co roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie i integruje najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.

Zebranych gości przywitała przewodnicząca KGW w Haczowie – Aleksandra Ekiert, nastepnie ksiądz proboszcz poprowadził modlitwę i poświęcił opłatki. Podczas wspólnego posiłku panie z KGW oraz pracownicy GOPS w Haczowie serwowały tradycyjne wigilijne potrawy.

Wspólny posiłek uświetniły występy lokalnie działających zespołów: Orkiestry Dętej „Hejnał” z Haczowa, Zespołu Śpiewaczego „Haczowianie” oraz Chóru „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej w Haczowie a także jasełka w wykonaniu dzieci z Ochronki Św. Józefa w Haczowie. Spektakl jasełek przedstawiła również amatorska grupa teatralna "JoSe".

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Haczów oraz za pomoc organizacyjną GOPS i GOKiW w Haczowie.

Zdjęcia A. Józefczyk