Sesja Rady Gminy Haczów

Haczów Rada Gminy

W dniu 28 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 8.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
 2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów,
  b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Haczów w 2018 roku,
  c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2017 rok,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.
 4. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz