Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie byli organizatorami zimowego wypoczynku dla dzieci z klas od I do V Szkoły Podstawowej. Zimowisko trwało od 29 do 31 stycznia 2018 r. W Zimowisku uczestniczyło ponad 50 uczniów z Jabłonicy Polskiej. W trzech grupach wiekowych chętnie brali udział we wszystkich zajęciach przygotowanych dla nich przez organizatorów, byli bardzo zdyscyplinowani i z zaangażowaniem. Brali udział w grach i zabawach.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowo-tanecznych prowadzonych przez Urszulę Marchewkę – instruktora rytmiki w GOKiW w Haczowie, szybko uczyły się układów i kroków tanecznych.

Zajęcia plastyczne prowadziła Renata Czerwińska. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci wykonywały różnorodne prace z papieru, filcu, nici, rozwijając umiejętności manualne i zmysł artystyczny. Jednym z punktów programu były seanse filmowe, dzieci obejrzały animowane filmy pt. „Vaiana: skarb oceanu” i „Coco”. Zajęcia sportowe prowadził Pan Grzegorz Terlecki – Dyrektor szkoły i nauczyciel wych. fizycznego. Nauczyciele ze szkoły w Jabłonicy Polskiej dbali o bezpieczeństwo uczestników podczas pobytu w szkole, prowadzili również zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach. Niespodzianką dla dzieci był autorski program Waldemara Wywrockiego - opiekuna dziecięcej grupy wokalnej „Gabcia i przyjaciele” – uczestników programu „Mama Talent” i „Mali Giganci”. W ramach tego programu dzieci uczestniczyły w pełnym zagadek spotkaniu z czarodziejem, konkursach, zabawach, uczyły się autorskich piosenek zespołu „Gabcia i przyjaciele”.

Uczestnicząc w „Zimowisku” dzieci spędzały te kilka dni ferii w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek. Posiłki dla uczestników zimowiska zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie.
Zorganizowanie aktywnej formy wypoczynku dla dzieci było możliwe dzięki życzliwości i osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora Grzegorza Terleckiego i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej.
Zimowisko zostało sfinansowane przez Wójta Gminy Haczów ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie oraz ze środków finansowych Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.