22 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie obchodzony był uroczyście Dzień Patrona. Cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem przez Dyrektora pocztów sztandarowych: szkoły i OSP w Trześniowie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor - Joanna Kaczor, która powitała zaproszonych gości: Starostę Powiatu Brzozowskiego – Zygmunta Błaża, gen. Fryderyka Czekaja, Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela, Dyrektor SAPO w Haczowie Grażynę Wdowiarz, delegacje Sanockiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. II Pułku Strzelców Podhalańskich: płk dr Tomasza Kędrę, Szczepana Wołka, Krzysztofa Silarskiego, Radnego Rady Gminy Haczów i Sołtysa wsi Trześniów Tadeusza Wójcika, Radnego Rady Gminy Haczów i Sołtysa wsi Buków Jana Siudyłę, Prezesa OSP w Trześniowie Krzysztofa Hędrzaka wraz z pocztem sztandarowym, Edwarda Mroza, członków rodziny patrona Gen. B. Prugara – Ketlinga, przedstawicieli Rady Rodziców a także przyjaciół szkoły i emerytowanych nauczycieli.

W krótkim słowie wstępnym Dyrektor szkoły przybliżyła postać gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. Zwróciła uwagę, że jest bliska ideałom młodzieży, reprezentuje postawy godne naśladowania, pozwala nauczycielom na podstawie tych wzorców kształtować poglądy, zapatrywania i charaktery młodzieży. Uczy dążyć do wytyczonego celu, co może zapewnić trwałe miejsce w historii szkoły, miejscowości, czy całego kraju. Jego biografia ugruntowuje świadomość patriotyczną, utrwala tożsamość regionalną. Potwierdza, że warto mieć marzenia, i że można je realizować nawet w sytuacjach trudnych, przy wielu przeciwnościach losu. I warto żyć, poświęcając się dla innych.

Z kolei głos zabrał generał Fryderyk Czekaj, który zwrócił uwagę na to, że Bronisław Prugar- Ketling zaliczany jest obok generała Maczka do najznamienitszych dowódców II wojny światowej ze względu na przyjętą taktykę walki. Biografia Generała może stanowić drogowskaz na życiowej drodze zwłaszcza młodego człowieka. Na jej początkowym etapie ważne jest bowiem obranie prawidłowego kierunku, a taki bez wątpienia wytycza życiorys patrona trześniowskiej szkoły – przekazał młodzieży Generał Fryderyk Czekaj.

Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż nawiązał do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poinformował o planach budowy pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz jego żołnierzom. Nawiązał też do patrona Szkoły Podstawowej w Trześniowie podkreślając, że Imię, jakie nosi Szkoła Podstawowa w Trześniowie wyraża hołd dla człowieka i całego pokolenia, którego bohaterstwo i patriotyzm pozwoliły nam żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Uroczystość uświetnił piękny montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trześniowie pod kierunkiem Elżbiety Płonki, Agaty Miki oraz Bogusława Malinowskiego.

Tradycyjnie podczas Święta Patrona wręczone zostały nagrody pieniężne dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce w pierwszym semestrze. Otrzymały je Patrycja Krawiec - uczennica szkoły podstawowej oraz Julita Pełdiak uczennica gimnazjum. Pierwszą nagrodę ufundował ks. Proboszcz Witold Szmyd, a drugą osoba anonimowa. Dyrektor Szkoły wręczyła także podziękowanie dla Ryszarda Proroka za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Szkoły Podstawowej w Trześniowie. Ostatnim punktem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursów z wiedzy o Patronie Szkoły, plastycznego, piosenki patriotycznej oraz strzeleckiego. Pani Dyrektor nagrodziła upominkami zarówno zwycięzców jak i uczestników.

Joanna Kaczor