W Haczowie 18 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie dialogowe poswiecone kierunkom rozwoju edukacji w gminie Haczów.

W tematykę spotkania wprowadziła uczestników doświadczona trener i wykładowca w dziedzinie edukacji młodzieży, Pani Olga Gilewicz, prezentacją na temat kompetencji kluczowych (WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - POSTAWY), jakie powinien posiadać uczeń nowoczesnej szkoły. Następnie w podziale na grupy uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat stanu oświaty i wizji jej rozwoju, odpowiadając na pytania:

  1. Jakie są mocne strony i zalety oświaty w NASZEJ GMINIE?
  2. Jak wyobrażasz sobie jaka powinna być szkoła dla Twojego dziecka?
  3. Jakie cechy i umiejętności powinien, posiadać ABSOLWENT naszej szkoły?
  4. Jaki powinien być Nauczyciel XXI wieku uczący Twoje dziecko?

W pracach brali również udział przedstawiciele młodzieży ze wszystkich szkół naszej gminy, przygotowując kolaż zatytułowany "Szkoła marzeń".

Wnioski ze spotkania posłużą przygotowaniu planu rozwoju oświaty w gminie Haczów.