Celem pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności poprzez udział w projektach edukacyjnych związanych z tematyką praw dziecka, edukacji globalnej i międzykulturowej, a także bezpieczeństwa dzieci. Od początku września aktualizowana była też gazetka SK Wolontariatu prezentująca materiały dydaktyczne, zdjęcia i efekty akcji ogólnoświatowych, w których nasza szkoła partycypowała.

W roku szkolnym 2017/2018 Szkolny Klub UNICEF kontynuował wiele akcji charytatywnych podejmowanych w latach ubiegłych jak również podejmował nowe działania współdziałając aktywnie ze Szkolnym Kołem Polskiego Czerwonego Krzyża, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie, Fundacją „Z serca do serca” oraz wychowawcami klas.

Dnia 15 listopada w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej odbył się maraton pisania listów do chorych dzieci w ramach akcji Marzycielska Poczta, która po raz pierwszy wystartowała 12 października 2009 r. i nieustannie tętni życiem. Dla tych dzieci listy i kartki stanowią ogromne wsparcie. Często proszą one rodziców o ponowne przeczytanie ich treści lub same wielokrotnie do nich wracają. Dają im one radość , powodują, że częściej się uśmiechają. W tym, jakże ważnym wydarzeniu, wzięli również udział wolontariusze z naszej szkoły. Byli to uczniowie klasy VII i II oraz III gimnazjum. Z wielkim zaangażowaniem tworzyli listy przepełnione optymizmem i promykami nadziei, która będzie powodowała, że na twarzach ich odbiorców będzie gościł uśmiech.

W grudniu 2017 r. odbyły się też Warsztaty dla wolontariuszy Szkolnego Klubu WOLONTARIATU w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej oraz lekcja o prawach dzieci do edukacji pokazująca sylwetkę Malali, dziewczynki, która stała się symbolem dążenia do równości i prawa do edukacji oraz zdobywczyni Pokojowej Nagrody Nobla dla Dzieci.

W ramach ogólnoświatowej akcji UNICEF „Spraw, aby dzieci w Syrii przetrwały zimę” poznawaliśmy realia życia dzieci z tego regionu i przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy.

Celem projektu było:

 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 • pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
 • zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Syrii.

W dniach 26, 27 i 28 marca w naszej szkole odbył się KIERMASZ WIELKANOCNY. Podczas kiermaszu na kolorowym stole można było podziwiać oraz zakupić świąteczne dekoracje: pisanki, kurczaczki, koszyczki, stroiki wielkanocne i wiele innych ozdób - wszystkie wykonane własnoręcznie przez uczniów. Ponadto podczas kiermaszu swoim wyglądem i smakiem przyciągały słodkości: pierniczki udekorowane przez uczniów oraz muffinki. To wydarzenie wprowadziło całą społeczność szkolną w nastrój zbliżających się świąt i przypomniało, że Wielkanoc tuż, tuż. Dochód ze sprzedaży w całości przeznaczony został na Dom Dziecka w Krośnie.
Już po raz dziewiąty odbyła się też w naszej szkole akcja charytatywna „Pola nadziei” . Uczniowie naszej szkoły ze Szkolnego Klubu Wolontariatu zawsze chętnie angażują się w wykonanie papierowych żonkili – symboli nadziei. Kwota zebrana w akcji 89 zł75 gr została przekazana na rzecz Hospicjum w Krośnie. Efektem naszej działalności jest budzenie empatii, ducha współdziałania oraz dawanie poczucia sukcesu uczniom mającym trudności w nauce.

W kwietniu zgłosiliśmy się do współpracy z Fundacją „Z Serca Dla Serca” , która organizowała konkurs plastyczny „Dzieci pomagają dzieciom”. Uczniowie przygotowywali własne prace o dowolnej tematyce, które zostały wystawione na internetowej aukcji charytatywnej, z której dochód przekazany został na budowę Domu Hospicyjnego dla Dzieci w Zaleszanach.

W środę 23 maja 2018 r. odbyły się warsztaty w ramach akcji UNICEF „zawody dla AFRYKI” , w których brali udział uczniowie klasy V. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że woda pitna jest niezwykle cenna i powinniśmy używać ją rozsądnie, przekazanie wiedzy o problemie dostępu do czystej wody pitnej na świecie, kształtowanie postaw proekologicznych dotyczących oszczędzania wody. Zajęcia rozpoczęły się odczytaniem i analizą wiersza „Woda” Michała Jankowiaka. Następnie, uczestnicy rozwiązywali zagadki „Woda w liczbach” . Oglądając film „Droga po wodę w Afryce” mogliśmy się przekonać ile czasu zajmuje codziennie 13-letniej Ayshy Afar z Etiopii zdobycie wody dla całej rodziny. Kluczowym elementem spotkania było przygotowywanie filtrów oczyszczania wody z butelek PET i żwirku, kamieni i piasku, co przekonało wszystkich jak trudnym procesem jest uzdatnianie wody do picia.

Zaplanowane działania SK Wolontariatu zostały zrealizowane i zakończyły się sukcesem a najważniejszym efektem pracy było:

 • poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły,
 • wdrażanie uczniów do realizowania zaplanowanych działań,
 • kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego
 • stwarzanie możliwości odniesienia „sukcesu” uczniom, którzy mają trudności w nauce a mogą się spełniać w innych dziedzinach.

Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu
Monika Szubrycht

W Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej od wielu lat działa szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża, które zrzesza ze sobą uczniów, współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, Szkolnym Klubem UNICEF, Samorządem Uczniowskim oraz różnymi instytucjami poprzez przyłączanie się do ich działań.

W roku szkolnym 2017/2018 braliśmy czynny udział w akcjach charytatywnych mających na celu:

 • wyrabianie gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy innym,
 • kształtowanie postawy wrażliwości na los drugiego człowieka,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • popularyzacja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i nałogom,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • promowanie honorowego krwiodawstwa.

Jak co roku wsparliśmy Fundację dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez sprzedaż cegiełek będących równocześnie pomocami dydaktycznymi. Kupując taką cegiełkę mogliśmy wspomóc poszkodowane przez los dzieci. Fundacja otrzymane pieniądze przeznaczyła dla 17- letniej Oliwi Kielusiak. Kwota, którą zebraliśmy to 312 zł.

Po raz kolejny wsparliśmy akcję "Góra Grosza". Akcja ta na stale wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Kolejną akcją, w której braliśmy udział to akcja ""MISIE RATOWNISIE - PODZIEL SIĘ PLUSZAKIEM!", czyli zbieraliśmy pluszowe maskotki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Zebranych zostało 150 maskotek.

Przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolny KIERMASZ WIELKANOCNY, z którego dochód w wysokości 492 zł przekazaliśmy na Dom Dziecka w Krośnie. Uczniowie zaangażowali się bardzo w to wydarzenie co pokazało, że potrafią współdziałać w grupie i są wrażliwi na los drugiego człowieka.

Jak co roku kontynuowana była zbiórka plastikowych nakrętek oraz zużytych baterii.
Członkowie szkolnego Koła PCK zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie zabawy andrzejkowej.

Podczas całego roku szkolnego wykonaliśmy tematyczne gazetki ścienne oraz przeprowadziliśmy pogadanki z młodzieżą PCK z okazji:

 • „Międzynarodowego Dnia Młodzieży PCK (25 X ),
 • "Światowego dnia walki z AIDS",
 • Światowego Dnia Ziemi,
 • Dnia godności osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Dnia BEZ TYTONIU: "Nie palę, dbam o zdrowie",
 • Światowego dnia Honorowego Dawcy Krwi,
 • „Wypoczynek letni - bezpieczne wakacje".

Członkowie Szkolnego PCK byli bardzo zaangażowani w wyżej wymienione akcje i chętnie pomagali przy ich przeprowadzaniu. Przeprowadzone akcję uświadamiały oraz rozwijały w nich chęć niesienia pomocy innym, uwrażliwiały na potrzeby osób potrzebujących, chorych.

Opiekun Szkolnego Koła PCK:
mgr Aneta Pojnar