W dniach 16 i 22 maja 2018 roku uczniowie klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum w Jabłonicy Polskiej oraz III Gimnazjum w Malinówce byli w Komendzie Miejskiej Policji i w Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Organizatorem tego wyjazdu była Pani Małgorzata Śnieżek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w obydwóch szkołach. Wyjazd ten organizowany był w ramach realizacji Programu Profilaktyczno – Wychowawczego oraz zajęć edukacji dla bezpieczeństwa.

Sponsorem wyjazdu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Haczowie.

Najpierw uczniowie byli w Państwowej Straży Pożarnej, gdzie pokazano im jak wygląda budynek, w którym pracują zawodowi strażacy i sprzęt, jakim dysponują. Potem przedstawiono im garaż jednostki ratowniczo-gaśniczej, w którym znajdowały się samochody przystosowane do gaszenia pożarów. Strażacy, którzy pokazywali uczniom swoją jednostkę, opowiadali także w jaki sposób i czym można gasić pożary oraz pokazywali wyposażenie samochodów wykorzystywanych przez nich do akcji ratowniczo-gaśniczych. Podstawowym wyposażeniem tych pojazdów jest między innymi: zbiornik wody, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa z urządzeniem odpowietrzającym, dozownik środka pianotwórczego oraz linia szybkiego natarcia. Gimnazjaliści mieli możliwość obejrzenia szatni strażaków, ich miejsca odpoczynku i kuchni. Największą atrakcją dla gości był pokaz zjazdu ze ślizgu.

Następnie uczniowie udali się do budynku obok, aby obejrzeć ciężkie wozy strażackie.

Po zrobieniu do pamiątkowych zdjęć ruszyli do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Gdy uczniowie byli już na komendzie, zaprowadzono ich do Policyjnej Izby Pamięci, w której znajdowały się różne eksponaty, m. in. mundury, buty, kabury na broń i wiele pamiątkowych dokumentów. Po obejrzeniu wszystkich ekspozycji uczniowie obu szkół przeszli do sali obok, w której panowie policjanci zaprezentowali im swoje policyjne stroje, które używają na co dzień w swojej pracy oraz w swojej pogadance poruszyli tematy, demoralizacji nieletnich, kradzieży, alkoholizmu, narkomanii, palenia papierosów i cyberprzemocy.

Uczniowie klas gimnazjalnych spotkali się z bardzo miłą atmosferą i ciepłym przyjęciem w obu instytucjach.

Małgorzata Śnieżek