W piątek, 3 maja w 228. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, odbył się, organizowany już po raz piąty, patriotyczny koncert, pn. Witaj Majowa Jutrzenko.

W tym roku, podczas koncertu gościnnie wystąpił chór mieszany KOLORYT z Rymanowa. Chór powstał w lutym 2012 roku. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie, kilkukrotnie wziął udział w Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli. Występował również na Węgrzech – w Budapeszcie i Hercegkut oraz Stropkovie i Kračunovcach na Słowacji. W swoim repertuarze chór posiada pieśni patriotyczne, kościelne oraz ludowe. Dyrygentem a zarazem dobrym duchem zespołu jest Pani Iwona Tylka – pochodząca z Haczowa, absolwentka studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Chór Koloryt prowadzi już od 6 lat.

Chór rozpoczął koncert średniowiecznym hymnem Gaude Mater Polonia, zaraz po nim zabrzmiała pieśń tematycznie związana z obchodzoną uroczystością – Witaj majowa jutrzenko. Trzeci utwór Piękna nasza Polska cała w malowniczy sposób ukazywał piękno polskiego krajobrazu, zwyczajów i kultury. W repertuarze chóru nie zabrakło również pieśni ludowych w opracowaniu czterogłosowym, a były to: W moim ogródecku oraz Oj nasi jadą. Wspólnie z publicznością zespół wykonał także popularną pieśń wyrażającą tęsknotę za krajem – Polskie kwiaty.

W związku z obchodzonym także 3 maja świętem Matki Bożej Królowej Polski chór przygotował również pieśni o tematyce maryjnej. Jako pierwszą wykonał antyfonę Regina coeli w opracowaniu A. Lottiego, następnie haczowska publiczność miała okazję usłyszeć kompozycję H.M Góreckiego słynnego polskiego kompozytora, o tytule Zdrowaś bądź Maryja. W swoim repertuarze chór posiada także utwór w języku starocerkiewnym Bogoroditse Djevo kompozycji Arvo Pӓrta, oraz pieśń Santa Maria, które również zaprezentowano podczas recitalu. Na zakończenie koncertu chór wspólnie z publicznością wykonał Boże coś Polskę.

Stałym punktem programu patriotycznej majówki jest występ Orkiestry Dętej Hejnał. Tak było i w tym roku, Orkiestra pod batutą Szymona Kielara zagrała mieszankę utworów narodowych, rozrywkowych, a także, z racji Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – pieśni religijne. W repertuarze orkiestry znalazły się następujące tytuły: You raise me up, Barka, Panience na dobranoc, Sen o Warszawie, Moon River, Pytasz mnie, Zacznij od Bacha, Janosik, Abba Gold.

Koncert stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a zgromadzona publiczność nagrodziła występujących wielkimi brawami. Mieszkańcy przybyli na koncert, swoją obecnością dali wyraz swojego patriotyzmu i przywiązania do Ojczyzny. Koncert prowadziła Renata Czerwińska.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie
Zdjęcia: archiwum GOKiW
Fot.: Andrzej Józefczyk