UDZIAŁ UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MALINÓWCE W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POTYCZKI EKONOMICZNE”

Realizując program „Ekonomia na co dzień”. uczniowie Szkoły Podstawowej w Mali-nówce uczestniczyli w Ogólnopolskim konkursie „POTYCZKI EKONOMICZNE”. Jest on organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Partnerami programu „Ekonomia na co dzień” są Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).

Grupa uczennic z klasy VII została zakwalifikowana do półfinału, jako jedna z 40 drużyn . Na tym etapie opracowały one projekt nt. „ Działania edukujące społeczeństwo w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych”. Do projektu załączyły jego analizę SWOT, wykaz korzyści jakie odniosą uczestnicy projektu oraz budżet projektu. To opracowanie zyskało aprobatę jury i Aleksandra Frydrych, Julia Prajsnar, Wiktoria Walczak przeszły do finału konkursu, który odbywał się w Warszawie w dniach 9-11 maja. W finale wzięło udział 16 drużyn z całej Polski. W pierwszym dniu uczniowie zwiedzali Centrum Pieniądza w Warszawie i uczestniczyli w warsztatach z zakresu udzielania I-ej pomocy oraz uwalniania się z zagazowanego pomieszczenia. Drugi dzień, to był dzień zmagań konkursowych, które miały miejsce w budynku Narodowego Banku Polskiego, w Sali Grabskiego. Uczestnicy konkursu wykonywali różnorodne zadania obejmujące: umiejętność obliczania odsetek, konstruowania budżetu, zasad udzielania kredytu i pożyczek, podstawowe pojęcia związane z gospodarowaniem finansami, oszczędzaniem, inwestowaniem, korzystaniem z usług banku, bankowych usług elektronicznych, korzystania z bankowych usług z wykorzystaniem mobilnych urządzeń. Uczniowie wykazywali się w tych zadaniach umiejętnością pracy w zespole, czytaniem i selekcjonowaniem informacji, a także wyszukiwaniem informacji w Internecie z użyciem telefonu komórkowego. Po konkursie , z uczestnikami spotkał się Prezes NBP pan Adam Glapiński, który gratulował młodzieży tak dużej wiedzy i zachęcał do podjęcia przez nich dalszego kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Później nastąpiło wręczenie nagród i pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczniów, organizatorów i sponsorów. Grupa z Malinówki znalazła się na czwartym miejscu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ciekawym i poszerzającym horyzonty konkursie. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe nagrody organizatorom i sponsorom, za doskonałą organizację i miłą atmosferę podczas całego pobytu pani koordynator projektu Urszuli Sierżant. Jesteśmy gotowi na drugi rok znowu zmagać się w ekonomicznych potyczkach.

Dziękujemy.

Urszula Tesznar