Informacja Zakładu d/s Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie o odbiorze wodomierzy na nowo wybudowaną sieć wodociągową dla mieszkańców Haczowa i Trześniowa


osoby, które zadeklarowały chęć przyłączenia
do nowej sieci wodociągowej w m. Haczów i Trześniów, mogą odbierać zestawy wodomierzowe w Oczyszczalni Ścieków w Haczowie
od poniedziałku do piątku w godz. 7-15