Akcja „Sprzątania świata” jest stałym punktem kalendarza działań w Szkole Podstawowej w Malinówce. Tegoroczne hasło akcji brzmi: „NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY”. Koordynatorem od wielu lat jest Pani Dyrektor Iwona Pelczarska. W tym roku szkolnym w akcji uczestniczyło 102 uczniów oraz pracownicy szkoły.

„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W miesiącu wrześniu prowadziliśmy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę. Działaniom tym towarzyszyło wiele inicjatyw: apel poświęcony tematyce ekologii przygotowany dla oddziału przedszkolnego oraz klas I-III, konkursy (plastyczne, rozwijające logiczne myślenie), gry i zabawy edukacyjne, zbiórka śmieci na terenie Malinówki. Poszczególne klasy miały wyznaczone konkretne rejony do zbiórki śmieci na terenie Malinówki. Klasa VI miała wyznaczoną trasę, tzw. „Szlak Żubryda”. W relacji fotograficznej, można zobaczyć „Krzyż Żubryda”, nieopodal miejsce w środku lasu, gdzie Antoni Żubryd ( podoficer piechoty Wojska Polskiego, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca oddziału partyzanckiego NSZ) został zastrzelony wraz żoną 24.10.1946 r. w Malinówce.

Ponadto na zdjęciach można podziwiać piękny mural, autorstwa Arkadiusza Andrejkowa, na deskach starej stodoły, który jest częścią projektu „Cichy memoriał”. Na muralu (od lewej) widnieje Michał Prajsnar, zasłużony nauczyciel z powołania, z miejscowości Malinówka.

Akcja „Sprzątanie świata” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządu dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla szkoły interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Akcja na terenie Malinówki mogła odbywać się dzięki pomocy finansowej Gminy Haczów.

Dziękujemy!