W haczowskim ośrodku kultury w dniach od 25 do 27 paździenika 2019 roku odbyły się warsztaty gry na lirze korbowej.

Koncert, zatytułowany „Cztery strony liry” jest częścią projektu „Podtrzymywanie lokalnych tradycji muzycznych – warsztaty gry na lirze korbowej”, który został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzozowie w ramach projektu „Kultura i sztuka”. To spojrzenie na brzmienie lir z różnych perspektyw. Lira korbowa jest instrumentem niezwykle inspirującym, natomiast w rękach muzyków, którzy czerpią z różnych gatunków muzycznych, staje się niezwykłym narzędziem przekazywania dźwięków, emocji, obrazów.

W ramach projektu odbyły się także warsztaty lirnicze pod okiem zawodowych muzyków. Udział wzięło około 20 uczestników z całej Polski, którzy również mieli możliwość wystapienia podczas koncertu.

Gościem specjalnym koncertu i warsztatów był Mistrz Stanisław Wyżykowski, prekusor który zrekonstruował lirę korbowa w 1967 roku, czyniąc Haczów kolebką liry korbowej. W haczowskiej Sali Tradycji zostały zdeponowane unikatowe instrumenty autorstwa Stanisława Wyżykowskiego, które zabrzmiały podczas koncertu.
Organizatorzy: Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA, Maciej Harna, Stanisław Nogaj