W dniu 29 listopada 2019 r. w sali Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje 2019”. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody.

W spotkaniu udział wziął kom. Marcin Kozielec I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, nadkom. Jacek Myćka Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski i przedstawiciel Burmistrza Brzozowa, Nina Ścibor - inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych wraz z opiekunami.

Na wstępie przywitano laureatów oraz towarzyszących im pedagogów. Starosta pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie. Zachęcał do aktywnego udziału dzieci w tego rodzaju konkursach. Podkreślił znaczenie konkursu „Bezpieczne Wakacje”, który procentuje większą świadomością i wiedzą dzieci oraz młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zwycięzcy etapu powiatowego i autorzy wyróżnionych prac plastycznych otrzymali cenne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Prezenty zostały ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa, Wójta Gminy Domaradz, Wójta Gminy Haczów i Wójta Gminy Nozdrzec.

Konkurs plastyczny "Bezpieczne Wakacje" promuje wśród dzieci i młodzieży bezpieczne formy spędzania wolnego czasu podczas wakacji, zachowania wolne od nałogów i inne pozytywne wzorce. W tegorocznej edycji wzięło udział 104 dzieci z 12 szkół podstawowych z terenu powiatu brzozowskiego.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu „Bezpieczne Wakacje”.