W niedzielę 9 lutego 2020 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się zebranie wiejskie, w którym udział wzięli Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów Panowie Mieczysław Józefczyk, Andrzej Błaż, Józef Cynkar, Marek Rozenbajgier, Zbigniew Sieniawski. Przewodniczący Społecznego Komitetu Ubezpieczenia Zwierząt Edward Wojtuń, Przewodniczący Spółki Wodnej Józef Krawczyk oraz Magdalena Ignaczyńska przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Zebranie otworzył i poprowadził Pan Ryszard Błaż Sołtys Wsi Haczów. Po przywitaniu uczestników zebrania przedstawił on sprawozdanie z działalności za 2019 rok oraz plany inwestycyjne na rok bieżący. Wśród zrealizowanych zadań wymienił te najważniejsze: remont zaplecza kuchennego w szkole podstawowej w Haczowie, roboty malarskie w przedszkolu, remonty dróg gminnych, zakup kosiarki przeznaczonej do koszenia trawy na stadionie, prace przy zespole dworsko-parkowym, ustawienie na terenie miejscowości toi-toi, prace remontowe w budynku urzędu gminy, malowanie pomieszczeń posterunku policji, zakup garaży-blaszaków jako magazynu w parku, oświetlenie kładek na Wisłoku czy wykonanie elewacji na ośrodku zdrowia. Wspomniał również o przeprowadzonej w 2019 roku zbiórce pieniędzy przez Radę Sołecką z przeznaczeniem dla poszkodowanej w wyniku pożaru rodziny Wojtoniów. Wśród planów na 2020 rok sołtys wymienił między innymi budowę wodociągu, budowę i remonty dróg czy elewację budynku domu nauczyciela.

Wójt Gminy Haczów, przedstawił zebranym sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2019 rok. Wymienił najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Gminy w Haczowie i przedstawił dochody budżetowe i wydatki poniesione w 2019 roku. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku Pan Wójt zaliczył budowę wodociągu w miejscowościach Haczów i Trześniów, kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej w Jasionowie, Bukowie i Trześniowie, budowę i remonty dróg gminnych, w tym kilku nowych odcinków chodników oraz oświetlenia ulicznego, remont i rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie, rewitalizacja parku przy zespole dworsko-parkowym przez budowę alejek i oświetlenia, zakup pieca C.O. do budynku O.S.P. w Haczowie i średniego samochodu strażackiego dla O.S.P. Trześniów, remont zaplecza kuchennego w GOKiW oraz Domu Ludowego w Bukowie i Malinówce W planach na 2020 rok znalazły się między innymi: dalszy remont GOKiW, budowa i remont dróg gminnych i kolejnych odcinków chodnika w kierunku Bzianki, dokończenie inwestycji dotyczącej budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie oraz budowa wodociągu i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wśród informacji przedstawionych przez Wójta Gminy znalazły się także te dotyczące zbiórki azbestu i odpadów komunalnych, oczyszczania ścieków, pomocy społecznej oraz oświaty i działalności instytucji kultury.

Następnie głos zabrał Pan Józef Krawczyk – Przewodniczący Spółki Wodnej, który przedstawił trudną sytuację związaną z melioracją terenu. Sprawy związane z ubezpieczeniem zwierząt zaprezentował Pan Edward Wojtuń. Zaproszona przez Pana Sołtysa Pani Magdalena Ignaczyńska zachęcała zebranych do terminowego składania wniosków o dopłaty strukturalne oferując pomoc w ich wypełnianiu. Zapraszała również do udziału w organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale imprez kulturalnych.

W ostatniej części spotkania zebrani wnioskowali o przejścia dla pieszych koło sklepu Alta, stworzenia dziennego miejsca opieki dla seniorów oraz zabezpieczenia przejazdu przez rzekę Morwawa.

Na koniec Sołtys, dziękując wszystkim za przybycie, zakończył zebranie.

MM