7 marca 2020 r.  w Domu Ludowym w Bukowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Kwiatek dla Pań”, na które zaproszono wszystkie Panie z Bukowa. Po krótkim wprowadzeniu sołtys wsi Jan Siudyła przywitał przybyłych gości: Panią Joannę Kaczor - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trześniowie, Panią Magdalenę Kruczek, Panią Dorotę Ladzińską, Panią Annę Wermińską-Smoleń  , ks. Romana Lorenca, ks. Władysława Pucię oraz  mieszkanki Bukowa. Następnie  w imieniu własnym oraz Członków Rady Sołeckiej złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, a każda z Pań otrzymała symboliczny kwiatek . Do życzeń dołączyli się również księża, którzy na ręce Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich złożyli bukiet kwiatów i słodki upominek.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trześniowie. Humorystyczne scenki, wiersze oraz układy taneczne w wykonaniu uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami. Uczniowie dali z siebie wszystko, a publiczność była zadowolona z bohaterów. Po przedstawieniu chłopcy obdarowywali Panie wcześniej przygotowanymi upominkami w postaci lustereczek. Miła atmosfera, jaka panowała podczas spotkania, pozwoliła mieszkankom wsi na oderwanie się choć na chwilę od codziennych trosk i obowiązków.