W tym roku zakończyła się inwestycja gminna pn.: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Celem inwestycji była przede wszystkim poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynku przez osoby niepełnosprawne korzystające z niego jak i ich opiekunów.

W zdecydowanym stopniu została poprawiona funkcjonalność obiektu poprzez rozbudowę sali gimnastycznej, tak ważnej dla prawidłowej rehabilitacji podopiecznych warsztatu, dobudowanie klatki schodowej z nowoczesnym systemem oddymiania, wykonanie zadaszenia tworzącego wiatę, pod którą uczestnicy mogą pracować na „świeżym powietrzu”, wyminę stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, zwiększenie efektywności ekologicznej budynku, rozbudowa pomieszczeń biurowych.