„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nie może nikomu odebrać.”
~Ignacy Jan Paderewski

24 czerwca 2020 roku po raz kolejny wręczono Nagrody Wójta Gminy Haczów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej. W tym roku uroczystość przebiegła w inny niż dotychczas sposób. W związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemiologicznym kraju, wręczenie nagród odbyło się w Urzędzie Gminy przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności. Przy gratulacjach zabrakło uścisków a zetknięcie „łokciem” budziło spore rozbawienie. Pan Wójt w towarzystwie Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów Pani Grażyny Wdowiarz gratulował najzdolniejszej i ambitnej młodzieży bardzo wysokich wyników w nauce, wzorowego zachowania i szczególnych osiągnięć na wybranych przez nich polach edukacji zgodnych z ich zainteresowaniami i planami na przyszłość. Wśród najzdolniejszych uczniów znaleźli się: Karolina Kaczkowska i Emilia Kaczor ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, Amelia Leśniak ze Wzdowa, Miłosz Józefczyk ze Szkoły w Malinówce, Miłosz Zajdel z Jabłonicy Polskiej oraz Julia Pokrywka reprezentująca Szkołę Podstawową w Jasionowie. Nagrodę za osiągnięcia w twórczości i działalności artystycznej otrzymał Bartosz Konieczny ze Szkoły Podstawowej w Trześniowie.

Poza indywidualnymi nagrodami Pan Wójt wręczył czeki o wartości 1.000 zł. dla klas, które zdobyły tytuł „Najlepszej Klasy” w tym roku szkolnym Otrzymana nagroda pieniężna umożliwi uczniom nagrodzonych zespołów atrakcyjnie spędzić czas np. poprzez wspólny i bardzo wyczekiwany w tym trudnym czasie wyjazd na integracyjną wycieczkę. Na ręce Dyrektorów Szkół Pan Wójt i Pani Dyrektor SAPO złożyli podziękowania dla wszystkich nauczycieli za cały rok wytężonej pracy, trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, wkład pracy dla rozwoju oświaty w Gminie Haczów oraz za starania o jak najwyższe wyniki nauczania. Dyrektorzy otrzymali symboliczne świadectwa z wyróżnieniem.

Pan Wójt życzył wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji z nadzieją, że we wrześniu spotkają się w szkolnych ławkach.