5 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie został przeprowadzony etap powiatowy OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom".

 

Komisje sędziowską stanowili funkcjonariusze KP w Brzozowie: kpt. Maciej Wielgos, mł. bryg. Marek Kołodziej oraz dh Edward Rozenbajgier. Konkurs rozgrywany był w trzech grupach wiekowych : klasy 1-6, klasy 7-8 + 3 gimnazjum oraz szkoły średnie. Szkołę w Jabłonicy Polskiej, w grupie klas 7-8 + 3 gimnazjum, reprezentował Gabriel Matusz. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała test pisemny, natomiast druga zawierała odpowiedzi ustne na wylosowane pytania. Opiekunami byli :Anetta Górecka z ramienia szkoły i Karol Śnieżek z ramienia OSP

Gabryś w swojej grupie uzyskał 18/25 pkt. za etap pisemny oraz 5/9 pkt. za etap ustny. Jak się później okazało taki sam wynik uzyskał Kacper Chyłek. W dogrywce lepszy o jeden punkt okazał się uczeń Gimnazjum w Baryczy. W grupie klas 1-6 najlepszy okazał się Jakub Wojtoń ze Szkoły Podstawowej we Wzdowie, w grupie szkół średnich wygrał Tomasz Wojtoń z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie.

Na zakończenie Turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendanta Głównego PSP oraz przez Starostę Brzozowskiego i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
OSP Jabłonica Polska