„… nic nie daje dzieciom tyle stosownej pewności siebie i umiejętności zachowania się i nic ich tak nie pobudza do obcowania z ludźmi, jak taniec, przeto sądzę, że należałoby uczyć je tańczyć tak wcześnie, jak są w stanie tego się nauczyć.”

Słowa angielskiego filozofa i pedagoga Johna Locke’a (1632-1704 )

 

Podążając za słowami Johna Locke’a uczniowie obecnej klasy III Szkoły Podstawowej w Trześniowie od pierwszych dni w szkole każdą wolną chwilę wykorzystywali na zabawy muzyczno – rytmiczne, odtwarzanie prostych układów choreograficznych czy na lubiane tańce integracyjne. Kształtowali przy tej okazji estetykę i harmonię ruchu oraz wyczucie rytmu. Przez ten czas nabywali umiejętności taneczne, które sprzyjały wyrobieniu pewności siebie i przeciwdziałały nieśmiałości. Wszystkie te działania sprawiły, że od dłuższego już czasu spora grupa dzieci wykazuje zainteresowanie tańcem.Chętnie prezentują się przed swoimi rówieśnikami, rodzicami czy dziadkami.
Zapał, lekkość, a zarazem upartość i uśmiech na twarzach dzieci podczas prób stały się inspiracją do zgłoszenia 7- osobowej grupy na konkurs tańca.


I tak, 15 lutego 2019 roku dzieci wzięły udział w XIV Konkursie Tańca „Foka Dance”. Na deskach sceny w RCKP w Krośnie zaprezentowały hiszpański układ taneczny. Konkursowi towarzyszyło wiele emocji, zarówno tych związanych z tańcem, jak i konkursową rywalizacją. Jurorzy oceniali: choreografię, technikę wykonania, harmonię ruchów, stopień trudności i ogólne wrażenie artystyczne. Po występie wszystkich zespołów, a było ich 31, ponad godzinę trzeba było czekać na wyniki jury.


Radości dzieci, rodziców i wychowawczyni nie było końca, kiedy ogłoszono werdykt.

 

Grupa taneczna z naszej szkoły zajęła I MIEJSCE. WIELKIE GRATULACJE!!!

 

Beata Łotuszka