Drukuj
logotypy

Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie październik 2017 – maj 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 580 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podkarpackiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODPROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków, a jej celami szczegółowymi są:

1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w art.8 w/w ustawy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które zostaną przekazywane bezpłatnie osobom zakwalifikowanym.

Przewidywany asortyment spożywczy do wydania w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r., to między innymi:

1. groszek z marchewką
2. fasola biała
3. koncentrat pomidorowy
4. buraczki wiórki
5. powidła śliwkowe
6. makaron jajeczny
7. makaron kukurydziany bezglutenowy
8. ryż biały
9. kasza gryczana
10. herbatniki maślane
11. mleko UHT
12. ser podpuszczkowy dojrzewający
13. szynka drobiowa
14. szynka wieprzowa mielona
15. pasztet wieprzowy
16. Kabanosy wieprzowe
17. filet z makreli w oleju
18. cukier biały
19. miód nektarowy wielokwiatowy

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie celem otrzymania skierowania uprawniającego do w/w pomocy. Osoby niekorzystające aktualnie z pomocy społecznej zobowiązane są ponadto do udokumentowania dochodów netto wszystkich członków rodziny za poprzedni miesiąc.