logotypy

Szanowni mieszkańcy Gminy Haczów

Z przyjemnością informujemy, że nasza Gmina uczestniczy w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów- szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo- doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół – jako strategicznego dokumentu – planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.

 

Uczestnictwo przedstawicieli naszej Gminy w projekcie pozwoli na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z wniesieniem wkładu własnego.

Więcej informacji na stronach:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Rozwoju Edukacji