Drukuj

X GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ PIOSENKA DLA NIEPODLEGŁEJ

 

 

Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało…

                                   Adam Mickiewicz: „ Pieśń Wajdeloty”

 

 

Chcąc uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 22 listopada 2018 roku  słowami naszego wieszcza Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej we Wzdowie  rozpoczął się jubileuszowy X  Gminny Konkurs Pieśni  Patriotycznej    i Żołnierskiej . W myśl słów naszego poety z „ Pieśni Wajdeloty”, które od początku trwania konkursu stanowią jego motto, chcieliśmy przypomnieć  najpiękniejsze pieśni patriotyczne, które mimo upływu czasu dają świadectwo bohaterstwa i patriotyzmu naszych przodków. Licznie zgromadzona publiczność wzięła udział w oryginalnej lekcji patriotyzmu. Za sprawą tekstów piosenek przybliżyliśmy  sobie  wydarzenia listopadowe sprzed  100 lat, usłyszeliśmy jak cenną i trudną wartością jest niepodległość, ile znoju  i wyrzeczeń włożyli w  odzyskanie i utrzymanie wolności  polscy żołnierze. Znalazła się też wiara w to, że każde mury niewoli runą pod oporem  mocnej wiary w zwycięstwo i solidarnego działania w słusznej sprawie a także napomnienie, by  „nie poprzestać czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość; do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość”.

 

Jak przystało na konkurs jubileuszowy w tym roku zgłosili się uczestnicy ze wszystkich szkół Gminy Haczów w liczbie 27 osób. Wykonawcom przysłuchiwało się trzyosobowe jury w składzie p. Zygmunt Podulka pracownik BDK, p. Maciej Tymkiewicz – nauczyciel SP w Górkach i ks. proboszcz Ludwik Pietrycha - nauczyciel SP we Wzdowie, które oceniało dzieci i młodzież  według następujących kryteriów: muzykalność, technika śpiewu ( intonacja, dykcja, dynamika ), wrażenia artystyczne, dobór repertuaru. Eliminacje konkursowe podzielono na trzy kategorie wiekowe.  W najmłodszej – klasy edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowało się sześć uczestniczek. Zwyciężyła reprezentantka Szkoły Podstawowej w Trześniowie – Estera Prugar, która wykonała piosenkę „ Serce w plecaku”. W  drugiej kategorii ( klasy IV – VI)  jury przyznało zwycięstwo również uczestniczce z Trześniowa Urszuli Kaczor
i piosence „Powrócisz Tu ”. W najstarszej grupie reprezentowanej przez uczennice klas VII – VIII i III g.  najlepsza okazała się reprezentantka organizatorów Natalia Mędrek,  wyśpiewując sobie zwycięstwo piosenką „Miejcie nadzieję”. Także czynny udział w konkursie brali widzowie, ich zadaniem było  wyłonienie zwycięzcy publiczności. Wygrał jeden z dwóch „rodzynków” Karol Adamczak uczeń klasy II SP we Wzdowie, który wykonaniem piosenki „Flaga” podbił serca słuchaczy.

 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców każdy uczestnik konkursu został nagrodzony  dyplomem i drobnym upominkiem.  Zwycięscy w poszczególnych kategoriach otrzymali: statuetki, dyplomy i upominki. Również wręczono pamiątkowe upominki opiekunom uczestników i członkom jury. Fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie, a poczęstunek dla uczestników zasponsorowała Rada Rodziców ze Wzdowa. Dziękujemy wszystkim, których pomoc, praca i zaangażowanie przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w rozwijaniu swoich pasji i talentów.

 

Organizatorka konkursu

Teresa Milczanowska