Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie po raz siódmy zainicjowała i przeprowadziła akcję Narodowego Czytania.

Organizatorami tegorocznej edycji, która przybrała nieco odświętny charakter, ponieważ w 2018 roku w sposób szczególny świętujemy setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą, byli Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Amatorska Grupa Teatralna „JoSe”.


Obcowanie z tak wybitnymi dziełami literackimi, jakie zostały wytypowane do tegorocznej edycji Narodowego Czytania, wymagają równie pięknej oprawy, dlatego też specjalnie na tę okoliczność, przygotowany został bogaty program artystyczny, którego poszczególne wydarzenia rozgrywały się w otoczeniu dawnego dworu Haczowskiego, usytuowanego na wzniesieniu, z którego roztacza się widok na malowniczy, wiejski krajobraz. Organizatorzy zadbali o to, aby przygotowany program oprócz utworów upamiętniających bohaterskie czyny Polaków, walczących w obronie Ojczyzny na wszystkich frontach świata, uchwycił przede wszystkim przesłanie, jakie niesie Idea Narodowego Czytania, które to służy przede wszystkim popularyzacji znaczących, polskich dzieł literackich, wzmacnianiu wspólnej tożsamości, a także promocji kultury żywego słowa.


Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, która niemal od samego początku wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobowe prawdziwego patrioty i obywatela. Tak więc starając się sprostać temu zadaniu, staraliśmy się, by na spotkaniu była obecna literatura narodowa, głośne czytanie, muzyka, tańce jak na bal w powieściowych Odolanach przystało.


Stefan Żeromski polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazwany sumieniem Polskiej Literatury tak pisał w Przedwiośniu: dwie są tylko na ziemi sprawy nieśmiertelne i nie podlegające zepsuciu śmierci: wiekuisty powrót kwiatów na wiosnę i odtworzenie ich powrotu na ziemię w wierszach poetów. Poeci, chociaż są nieśmiertelni dzięki swej sztuce, nie potrafią z daleka patrzeć na losy swojej ojczyzny, ponieważ są najwybitniejszą grupą ludzi, która swoim myśleniem wybiega w przyszłość. Poczuwają się do odpowiedzialności za ojczyznę, tylko oni swoimi dziełami mogą zmusić ludzi do głębszego rozważania na temat znaczenia słowa patriotyzm.


Mikołaj Rej z Nagłowic herbu Oksza – polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej, choć nie był humanistą w naukowym rozumieniu tego słowa, zawdzięcza się mu upowszechnienie idei humanitas w polskiej kulturze: podkreślał, iż Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie, a zarazem bliskie sercu każdego człowieka i obywatela. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu.


Pozwólcie Państwo, że złożę najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia Narodowego Czytania w gminie Haczów.


Pierwsze słowa podziękowania kieruję do wszystkich gości, którzy tak licznie przybyli na spotkanie z literaturą, ponieważ to dzięki ich obecności, wspólne odśpiewanie Hymn Państwowy sprawiło, że spotkanie przybrało wyjątkowy, niemal odświętny charakter.


Najszczersze słowa podziękowania kieruję do Pani Jolanty Błaż, która opracowała scenariusz i wyreżyserowała ten wyjątkowy spektakl przy ogromnym zaangażowaniu artystów grupy teatralnej JOSE.


Dziękuję Panu Andrzejowi Błażowi i Panu Janowi Florkowi za oprawę muzyczną i profesjonalne nagłośnienie.


Dziękuję pracownikom GOK i W w Haczowie na czele z Panią dyrektor Marią Rygiel za wsparcie merytoryczne, a także Pani Renacie Czerwińskiej za zaprojektowanie i wykonanie artystycznej oprawy i dekoracji przy budynku dworskim.


Serdeczne słowa podziękowania kieruję także w stronę Pana Ryszarda Błaża, sołtysa Haczowa, który wraz z zespołem pracowników przygotował pięknie obejście dworu na czas przebiegu uroczystości.


Dziękuję także pracownikom biblioteki, ponieważ to bibliotekarze, którzy na co dzień pracują z czytelnikami i z książką najlepiej wiedzą czym jest popularyzacja czytelnictwa i literatury rodzimej, kultywowanie tradycji narodowych i wzmacnianie wspólnej tożsamości, zwłaszcza lokalnej, niezależnie od miejsca i czasu.


Szanowni Państwo chcemy, aby ten patriotyczny i świąteczny nastój wynikający z Narodowego Czytania w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości RP towarzyszył nam na każdy dzień, dlatego też przytoczę w tym miejscu słowa Stefana Żeromskiego, które brzmią jak modlitwa w intencji Ojczyzny naszej:


„Ciebie jedną kocham, cudowna, rodzinna ziemio. Bądź błogosławiona,
stworzona dla nas, abyś wspierała dusz naszych słabość, abyś powiększała uczuć małość, piękna, dobra, umiłowana karmicielko ziemio…”

Grażyna Serafin
dyrektor GBP w Haczowie