W piątek 5 kwietnia 2019 roku podczas sesji Rady Gminy Haczów Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli zaświadczenia nowo wybranym w głosowaniu 31 marca 2019 r. sołtysom.

 

Obecna kadencja potrwa, zgodnie ze statutami sołectw, kolejne pięć lat. Funkcje sołtysów poszczególnych sołectw objęli:

Buków - Jan Siudyła

Haczów - Ryszard Błaż

Jabłonica Polska - Robert Jerzy Szafraniec

Jasionów - Lucjan Smoleń

Malinówka - Roman Kielar

Trześniów - Maciej Wojtuń

Wzdów - Andrzej Gromek

 

Ponadto wręczone zostały również podziękowania dla sołtysów odchodzących z pełnionej funkcji: Kazimierza Cwynara - wieloletniego Sołtysa Wsi Jabłonica Polska oraz Tadeusza Wójcika - wieloletniego Sołtysa Wsi Trześniów, który nie mógł osobiście uczestniczyć w sesji rady gminy.