30 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Trześniowie odbyły się obchody XI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

 

Uroczystość ta rozpoczęła się w Kościele Parafialnym modlitwą w intencji rodzin, które zginęły śmiercią tragiczną w czasie II wojny światowej. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem upamiętniającym Żydów zamordowanych podczas okupacji w Trześniowie.

Po powrocie do budynku szkoły uczniowie pod kierunkiem P. Beaty Rymarowicz, P. Magdaleny Kruczek oraz P. Bogusława Malinowskiego zaprezentowali przygotowany na tę okazję program artystyczny, którego hasłem przewodnim było: „Nie chcą pamiętać, nie mogą zapomnieć”.

Podsumowany został również konkurs plastyczny „Holocaust oczyma dziecka”. W grupie młodszej zwyciężyła Julia Opalińska, a w grupie starszej - Oliwia Pojnar. Nagrody oraz dyplomy uczestnikom konkursu wręczył wójt gminy Haczów – P. Stanisław Jakiel.

Kolejnym punktem obchodów tego szczególnego dnia były przemówienia i wykłady zaproszonych gości, w tym P. Romana Wojtunia, P. Haliny Kościńskiej oraz s. Katarzyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu z Wielkiej Brytanii.

Należy stwierdzić, że była to żywa lekcja historii dla wszystkich uczestników tego spotkania i myślę, że głęboko zapadła w pamięć młodego pokolenia mieszkańców Trześniowa, któremu przyszło żyć w wolnej, niepodległej Polsce. Upamiętnienie zaś dramatu Holokaustu jest zobowiązaniem wszystkich żyjących obecnie, które powinno przejawiać się nie tylko wielkimi słowami czy gestami, lecz codzienną postawą szacunku wobec drugiego człowieka.

 

Joanna Kaczor