OGŁOSZENIE

Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Trześniów,
że wpłaty za podatki będę przyjmował w dniach:


11 i 12 września 2019 r.
(środa, czwartek)

w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz 13 września 2019 r.
(piątek)

w godzinach od 8:00 do 10:00


Sołtys wsi Trześniów