Ogłoszenia

plakat

W najbliższy piątek obejrzymy "Listy do M3", a 14 grudnia - "Cicha noc"...

ilustracja

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

ilustracja

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku  Haczowie zaprasza w każdą środę i piątek...

plakat

Zapraszamy na wystawę tematyczną do Sali Tradycji. Stare, pamiątkowe fotografie z Haczowa i pamiątki po ks. Stanisławie Bossowskim - kapelanie wojsk gen. Andersa

ilustracja

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

ilustracja

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

ilustracja

Stowarzyszenie CRAS zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy od ponad 12 miesięcy do udziału w projekcie pn. „Szkolenie – staż – etat - edycja II”.

ilustracja

PORTAL IRZplusTO NOWE MOŻLIWOŚCI:

ilustracja

Kursy, szkolenia, staże, stypendia... Program dla młodych - 15-29 lat - pozostających bez zatrudnienia.