Ogłoszenia

ilustracja

List Prezes KRUS Pani dr Aleksandry Hadzik.

ilustracja

23 czerwca w Haczowie odbędzie się rodzinny piknik pod hasłem: "Biegaj i baw się"

ilustracja

Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców gminy Haczów o organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie spotkaniu (szkoleniu) dotyczącym składania wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

ilustracja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia,
że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbędzie się VI sesja Rady Gminy Haczów.

ilustracja

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52), do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać Radzie Gminy Haczów kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie, Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy.

ilustracja

Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Haczów, że

w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)

odbędzie się zbiórka zużytych opon

ilustracja

Wójt Gminy Haczów zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”.

ilustracja

Szanowni Państwo !

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie opinii publicznej na temat sytuacji rodzin.

ilustracja

Informacja

Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Jabłonica Polska,
że będę przyjmował interesantów w Sali Zebrań
w środy (za wyjątkiem świąt) w przeddzień wywozu odpadów komunalnych.


w godz. od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00

 

Sołtys
wsi Jabłonica Polska