W ślad za pismem firmy VOICENET Telekomunikacja z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie budowy na terenie powiatu brzozowskiego sieci światłowodowej w ramach Projektu Unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje się, że przedstawiciele firmy zbierają zgody właścicieli działek niezbędne do realizacji projektu. Brak zgody jednej osoby skutecznie może zablokować inwestycję dla całej miejscowości.

 


Przyczynić się to może wówczas do opóźnień w realizacji projektu a w skrajnych przypadkach do jego niezrealizowania.


Mając powyższe na uwadze prosimy o rzeczowe i przyjazne podejście do projektu, który ma na celu zapewnienie powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców i placówek oświatowych na terenie gminy.