Urząd Gminy w Haczowie informuje zainteresowanych mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Dofinansowaniem objęte Nabór wniosków i szczegółowe informacje w tym zakresie prowadzi

WFOŚiGW Rzeszów, Przedstawicielstwo w Krośnie

ul. Bieszczadzka 3

38-400 Krosno.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE Pobierz