Po przerwie wakacyjnej swoje spotkania wznawia, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Klub Seniora AKTYWNY SENIOR.


Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 9.30 w GOKiW w Haczowie.


W ramach spotkań klubu odbywają się spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe, wycieczki: piesze, rowerowe i autokarowe, warsztaty artystyczne, kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, seanse filmowe, a także spotkania z książką czy komputerem.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych – kobiety i mężczyzn – z terenu Gminy Haczów, w wieku powyżej 55 lat do dołączenia do KLUBU SENIORA.