Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na kolejny okres zasiłkowy 2018/2019 należy składać od 01.08.2018 r. osobiście w siedzibie GOPS w Haczowie, lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, natomiast od 01.07.2018 r. drogą elektroniczną.

 

Rodzina 500+

Okres zasiłkowy rozpocznie się 01.10.2018 r i potrwa do 30.09.2019 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł netto na osobę w rodzinie.
W okresie zasiłkowym 2018/2019 będą brane pod uwagę dochody z roku bazowego 2017, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego. W przypadku ustalania prawa do ww. świadczenia na drugie i kolejne dziecko nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy rozpocznie się 01-11-2018 i potrwa do 31-10-2019r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł netto w rodzinie.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.
W okresie zasiłkowym 2018/2019 będą brane pod uwagę dochody z roku 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego po tym roku.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31-08-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30-11-2018 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na opiekuńczy na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-09-2018 do 31-10-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31-12-2018 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-11-2018 do 31-12-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego lutego następnego roku.

Fundusz alimentacyjny

Okres zasiłkowy rozpocznie się 01-10-2018 i potrwa do 30-09-2019r.

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania funduszu alimentacyjnego wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie.
W okresie zasiłkowym 2018/2019 będą brane pod uwagę dochody z roku 2017 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego po tym roku.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31-08-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30-10-2018 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-09-2018 do 30-09-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30-11-2018 r.
    w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-10-2018 do 30-10-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-11-2018 do 30-11-2018 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 01-12-2018 do 31-01-2019 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do lutego następnego roku.