Niniejszym informuje się mieszkańców gminy Haczów, że

w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek)

odbędzie się zbiórka zużytych opon

 

z pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych (powyżej rozmiaru R-28) i ciężarowych).

 

Opony należy dostarczyć na koszt własny do siedziby Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

(oczyszczalnia ścieków w Haczowie) w dniu 27.06.2019 w godz. od 8.00 do 17.00