Drukuj

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzozowie informuje, że z dniem 31.12.2018 r. kończą ważność uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów na terenie całej gminy Haczów.

 

W związku z powyższym procedura uzyskiwania zgody na wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa będzie wyglądała następująco:

1. Należy złożyć wniosek o ustalenie zadań gospodarczych u leśniczego lasów prywatnych.

2. Leśniczy sporządzi uproszczoną inwentaryzację i prześle protokół do Starostwa Powiatowego w Brzozowie, celem wydania decyzji.

3. Po otrzymaniu decyzji i wykonaniu wycinki, należy zawiadomić telefonicznie leśniczego lasów prywatnych, który ocechuje drewno i wyda świadectwo legalizacji.

Z up. STAROSTY

Justyna Wójcik-Leń

NACZELNIK WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA