Informacja

Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Jabłonica Polska,
że będę przyjmował interesantów w Sali Zebrań
w środy (za wyjątkiem świąt) w przeddzień wywozu odpadów komunalnych.


w godz. od 8:00 do 9:00 i od 18:00 do 19:00

 

Sołtys
wsi Jabłonica Polska