ilustracja

W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Haczów – Trześniów na odcinku od km 0 + 060 do km 1 + 552 w miejscowości Iskrzynia”,

Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach 17 i 18 września br. w godz. 8.00 – 19.00 będą wprowadzone okresowe zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 1972R.

Objazd odbywał się będzie drogą krajową K19,drogami powiatowymi i gminnymi, które zostaną odpowiednio oznakowane.

Ponadto odbywać się będzie kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

Przepraszamy za planowane ograniczenia w ruchu.