OBWIESZCZENIE

 

W dniu 31 marca 2019r. (niedziela)
w godz. od 8:00 do 18:00

przeprowadzone zostaną we wszystkich sołectwach z terenu gminy Haczów
WYBORY SOŁTYSÓW i CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich nastąpi w dniach od 6 do 15 marca 2019 r. (za wyjątkiem soboty i niedzieli) w godzinach od 9:00 do 15:30.

Wzory dokumentów niezbędnych do dokonania czynności związanych ze zgłaszaniem kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy Haczów – pok. nr 1 i 8
  • u sołtysów w poszczególnych sołectwach
  • do pobrania w wersji elektronicznej:

 

Zgłoszenie kandydata na sołtysa/członka rady Pobierz

Oświadczenie Pobierz

Lista osób popierających Pobierz

Zgłoszenie członka komisji Pobierz


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Haczów z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych , godzinach otwarcia lokali wyborczych oraz kalendarza wyborczego

czytaj więcej w BIP...