Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52), do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać Radzie Gminy Haczów kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brzozowie, Sądu Okręgowego w Krośnie oraz Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Pracy.

 

Więcej informacji oraz formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej)